Zwroty i reklamacje

W celu złożenia reklamacji prosimy o:


● przygotowanie zdjęć, które jasno przedstawiają nieprawidłowości związane z
zamówieniem
● w przypadku otrzymania wymiarów niezgodnych z zamówieniem, prosimy,
aby na zdjęciach była widoczna miarka przyłożona do produktu
● odpowiednie zdjęcia proszę przesłać na adres e-mail bok@oslonaokna.pl z
opisanymi nieprawidłowościami
ZWROTY
● nasze produkty wytwarzane są na wskazane, indywidualne wymiary klientów,
w związku z czym zamówione towary NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

W celu zapoznania się z platformą internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
zapraszamy na stronę http://ec.europa.eu/odr