Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.oslonaokna.pl , za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu („Towar/y”), prowadzony jest przez spółkę MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała,  posiadającą NIP 9372687825.

2. Prezentowane na stronie internetowej oslonaokna.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są : – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec („Strony”). Przez „Klienta” rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez www.oslonaokna.pl

4. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy, (dla klientów dokonujących zakupu w walucie Euro).

5. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.

II. TOWAR. CENA. KOSZTY

1. MW GROUP s.c. W.Patro M. Jakubiec zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie Internetowej Sklepu www.oslonaokna.pl przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), MW Group s.c W. Patro M. Jakubiec zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu.

5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.
6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne , a także aby opis Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Kolor rzeczywisty prezentowanych produktów może jednak różnić się w zależności od ustawień monitora.

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
c. płatność poprzez serwis PayU,Paypal,Przelewy24, przelewem lub kartą kredytową
d. płatność za pobraniem

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, ul. Lelewela 23/25 , 43-300 Bielsko-Biała, nr. rachunku bankowego: 34 1140 2004 0000 3902 7658 2782 (mBank). W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię kupującego oraz nr zamówienia wygenerowany przez sklep.

3. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru dostarczanego przez kuriera, towar jest wysyłany niezwłocznie po przygotowaniu zamówionych produktów.
b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.
c. w przypadku płatności poprzez serwis PayU,Paypal,Przelewy24 , należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.
d. w przypadku płatności za pobraniem, należność za Towar pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.oslonaokna.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c. potwierdzenia złożonego zamówienia;
d. płatności za zamówienie.

2. W ramach Sklepu MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;
b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);
c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta staje się wiążąca; a także
d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec została zawarta umowa sprzedaży Towarów.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia wraz z jego numerem.

5. Za zgodą MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem telefonicznie pod nr tel. 511 460 382 lub mailem na adres: bok@oslonaokna.pl

6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

7. Potwierdzenie dokonania zakupu w formie paragonu lub faktury Vat zostanie wysłane drogą mailową i jest ono podstawą do zgłoszenia ewentualnych niezgodności, reklamacji lub zwrotu.

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 9 (dziewięciu) dni od dnia przyjęcia przez sklep MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. W przypadku odbioru osobistego dokument potwierdzający dokonanie zakupu (Faktura Vat lub paragon) zostanie wydany odbierającemu wraz z towarem.

4. Nabywca może wybrać jedną z opcji dostawy Produktów:

> Odbiór osobisty pod adresem: ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała
> Przesyłka kurierska

5. Dostawa przez kuriera realizowana jest na terenie Polski.

6. Czas dostawy zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Produktów. Informacja o zmianie statusu zamówienia będzie wysyłana drogą mailową.

7. Doręczenie przesyłek przez kuriera odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na podany przez Kupującego adres. Dostawa jest realizowana w godzinach roboczych (standardowo 8-18).

8. Odbiorca przesyłki powinien przy odbiorze, w obecności kuriera dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń (tj. wgniecenia, złamania, rozerwania lub inne), odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody oraz poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

9. Odbiór osobisty pod adresem ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała możliwy jest w dniach i godzinach pracy biura, najpóźniej w ciągu 3 dni, od momentu wysłania informacji na adres e-mail Kupującego o przygotowaniu zamówienia do odbioru. W przypadku nieodebrania Produktów we wskazanym terminie, sprzedający może odstąpić od Umowy informując o tym Kupującego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

10. Odbiorca zamówienia pod adresem ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała powinien okazać potwierdzenie zamówienia, otrzymanego drogą mailową.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny (z wyjątkiem towarów wyłączonych z tego prawa, wymienionych w punkcie 2 poniżej) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

2. Każdy typ i wymiar moskitier, rolet oraz plis jest traktowany jako towar wykonany na zamówienie Klienta, czyli wyprodukowany według zindywidualizowanych jego potrzeb i nie podlega zwrotowi.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może, m.in.:

a. skierować je na adres: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;
b. wypełnić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz i wysyłając e-mail na adres: bok@oslonaokna.pl MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec Towar, wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i paragonem (lub fakturą), na następujący adres: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec sposobu dostarczenia Towaru. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający zwraca kwotę równą : Cenie za wszystkie Produkty w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w całości, lub równowartość zwracanych produktów w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w części.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec e-mailowo na adres bok@oslonaokna.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer : 511460382, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu lub konkretnych form płatności przez sklep oferowanych, dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec w stosunku do Konsumentów. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Nabywca może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nabywca traci uprawnienia przewidziane w ustępie 3, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie 4, wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem, na adres mailowy sklepu: bok@oslonaokna.pl lub pisemnie na adres ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała

5. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: bok@oslonaokna.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 511460382, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec na podany poniżej adres na koszt MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec Reklamowany towar należy odesłać na adres: MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko Biała, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec reklamacji (zwracanego towaru), o wyniku rozpatrzenia której Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych kupujących jest MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji zamówień lub innych celach na które kupujący wyraził zgodę. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

2. MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.oslonaokna.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.oslonaokna.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a MW Group s.c. W. Patro, M. Jakubiec, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.